Presentatie
Contact blad
Video's
Bezoeken

 102106 Bezoekers

 2 Bezoekers online

News


 
Uit het bevolkingsregister worden geschrapt om een referentie adresse te krijgen 
 
U moet worden doorgehaald van u oude adres, maar het is het OCMW die het moet doen. Deze OCMW kan je niet sturen om u te laten uitschrijven. Schrapping van een inschrijving : overeenkomstig artikei 20, § 3 , van bovengehoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992, moet het OCMW aan het college van burgemeester en schepenen meedelen welke personen niet meer voidoen aan de voorwaarden die vereist zijn om hun inschrijving op het adres van het centrum te behouden. 
Ministeriële omzendbrief : 
 


 
 Nieuwsbrief
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!
Aanmelden
Afmelden
43 Inschrijvers
Vrienden Nieuws

Boven